Projekt 6.5.2

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

"Dotacje na innowacje – Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „Wzrost konkurencyjności firmy na rynkach zagranicznych poprzez udział w branżowym programie”, Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie- 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji. Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizowany projekt ma na celu wzrost konkurencyjności naszej organizacji oraz dostarczenie naszym obecnym jak i przyszłym Klientom najnowszych rozwiązań informatycznych, wpływających w znaczący sposób na jakość świadczonych przez nas usług. W ramach projektu, firma Velis Sp. k. planuje zakupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stosując w procesie wyboru wykonawcy zasadę konkurencyjności. Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej w ramach projektu”, Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.5 Promocja polskiej gospodarki, Poddziałanie- 6.5.2 . Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.

Projekt jest realizowany w okresie od 26/04/2012 – 30/04/2015 r.

Ważne linki:

OFICJALNA STRONA UNII EUROPEJSKIEJPO IGINSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA – MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (MRR)INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA – MINISTERSTWO GOSPODARKI (MG)FORMULARZ OFERTOWY