Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „Internacjonalizacja i promocja platform Singu FM oraz Singu Guest Book – systemów do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz obsługą gości” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Projekt ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia firmy Velis, rozszerzenie jej działalności i przejście od rynku krajowego na rynki obce. Skupiając się na internacjonalizacji dwóch produktów oferowanych przez Velis: Singu FM – nowoczesna platforma wspierająca zarządzanie budynkami komercyjnymi, oraz Singu Guest Book – platforma do zarządzania i obsługi gości, odwiedzających budynki. Celem, który firma planuje osiągnąć jest wejście na rynki perspektywiczne (Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) – rozpoczęcie współpracy z partnerami handlowymi ulokowanymi na tych rynkach, oraz rozwój obecnej działalności eksportowej (Japonia).Velis zamierza znaleźć co najmniej jednego partnera biznesowego jak i klienta końcowego. Planowany efekt to większa skala działań, nowe projekty na rynkach perspektywicznych oraz bycie reprezentowanym przez lokalnych partnerów – ekspertów w branży, a w konsekwencji zwiększenie udziału przychodów eksportowych w zyskach firmy.

Wartość projektu: 309 200.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 231 900,00 PLN