Projekt 3.3.3.

„Internacjonalizacja projektów informatycznych Velis IT Systems- platforma Singu FM dedykowana wspomaganiu zarządzania obiektami komercyjnymi oraz Singu Guest Book- platforma do zarządzania i obsługi gości”

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „Internacjonalizacja projektów informatycznych Velis IT Systems- platforma Singu FM dedykowana wspomaganiu zarządzania obiektami komercyjnymi oraz Singu Guest Book- platforma do zarządzania i obsługi gości” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Projekt ma na celu wsparcie internacjonalizacji firmy Velis i dwóch spośród oferowanych przez Velis projektów. Są nimi Singu FM – nowoczesna platforma wspierająca zarządzanie budynkami komercyjnymi, oraz Singu Guest Book – platforma do zarządzania i obsługi gości, odwiedzających budynki. Finalnymi rezultatami jest wejście na nowe rynki perspektywiczne (Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej) – rozpoczęcie współpracy z partnerami handlowymi ulokowanymi na tych rynkach, oraz rozwój obecnej działalności eksportowej (Japonia) . Na wszystkich trzech rynkach perspektywicznych Velis zamierza także rozpocząć współpracę i projekty z klientami docelowymi, oraz wykorzystać pierwsze projekty pilotażowe do dalszego rozwoju działalności eksportowej na w/w rynkach perspektywicznych. W przypadku działań na terenie Unii Europejskiej (Wielka Brytania), Velis zamierza zarówno znaleźć co najmniej jednego partnera biznesowego jak i klienta końcowego. Planowany efekt to większa skala działań, nowe projekty na rynkach perspektywicznych oraz bycie reprezentowanym przez lokalnych partnerów – ekspertów w branży, a w konsekwencji zwiększenie udziału przychodów eksportowych w zyskach firmy.

Wartość projektu: 509 385.00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 352 580,00 PLN

PRZEJDŹ DO POWIĄZANEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (01/2017)PRZEJDŹ DO POWIĄZANEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (02/2017)PRZEJDŹ DO POWIĄZANEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (03/2017)PRZEJDŹ DO POWIĄZANEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (NAKLEJKA)PRZEJDŹ DO POWIĄZANEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (PLAKAT)