European Union logo

UE Grants

Projekt 6.1 Paszport do eksportu

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „ Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Velis Penkala i wspólnicy Sp. J.” Jest to II etap w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”, Oś priorytetowa 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Realizowany projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

czytaj więcej

Projekt 6.5.2.

Firma Velis Sp.z o.o.Sp.j. informuje, że realizuje projekt 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji.Realizowany projekt ma na celu wzrost konkurencyjności naszej organizacji oraz dostarczenie naszym obecnym jak i przyszłym Klientom najnowszych rozwiązań informatycznych, wpływających w znaczący sposób na jakość świadczonych przez nas usług.W ramach projektu, firma Velis Sp.k.planuje zakupić środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, stosując w procesie wyboru wykonawcy zasadę konkurencyjności.Wszystkich zainteresowanych złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z poniższymi zapytaniami.

czytaj więcej

Projekt 3.3.3.

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „Internacjonalizacja projektów informatycznych Velis IT Systems- platforma Singu FM dedykowana wspomaganiu zarządzania obiektami komercyjnymi oraz Singu Guest Book- platforma do zarządzania i obsługi gości” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

czytaj więcej

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Firma Velis Sp. z o.o. Sp. j. informuje, że realizuje projekt „Internacjonalizacja i promocja platform Singu FM oraz Singu Guest Book – systemów do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi oraz obsługą gości” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

czytaj więcej